header
Stapsgewijze en systematische verbetering van het Sociaal Domein

Manifest van Anja

Ja, ik kies positie. Ik sta er voor dat het Sociaal Domein de komende raadsperiode op orde komt. Ik ben voor Stapsgewijze en Systematische verbetering van het Sociaal Domein. Daarom kies ik voor de drie stappen om verbeterde samenwerking tussen instellingen onderling en gemeente te komen.

Ja, ik onderteken dit manifest
1. Start met concrete oplossingen voor concrete problemen van Anja
We starten met het ‘laaghangende fruit’, de vraagstukken waarvan eigenlijk iedereen weet dat ze relatief makkelijk kunnen worden opgelost. Met het ‘koppelzone’-concept worden concrete klachten vertaald in concrete oplossingen met een gezonde ‘business case’ en een werkende praktijk. Daarna gaan we verder met de complexere problemen.
2. Start de systematische verbetering van de samenwerking zodat Anja direct haar weg kan vinden.
De essentie van de Koppelzone is dat het altijd beter kan. De ‘spelers’ stellen elkaar de simpele vraag: ‘Hoe gaan wij hier eigenlijk met elkaar om?’ We proberen de antwoorden uit. De focus verschuift naar het systematisch organiseren van samenwerking gericht op oplossing van de problemen van ‘vandaag’ en het aanpakken van de uitdagingen van ‘morgen en overmorgen’. Als Anja het resultaat merkt leggen we de nieuwe verbeterde samenwerking vast.
3. Bouw mee aan afspraken voor samenwerking tussen verschillende instellingen.
De organisaties die in een keten moeten samenwerken hebben een verschillende achtergrond, vakdiscipline, cultuur, procedures e.d. Het zou een wonder zijn als ze als vanzelf elkaar allemaal zouden begrijpen. Door te werken aan concrete oplossingen in de koppelzone kunnen we misverstanden voorkomen en ontstaat een afsprakenstelsel. Deze afspraken worden in de keten met elkaar gedeeld. Zo ontstaat ‘bottom-up’ een (landelijke) kennisbank met ‘gestandaardiseerde’ afspraken, die gebleken hebben te werken.

Ik teken dit manifest en verklaar daarmee aan mijn kiezers, aan toekomstige coalitiepartners en aan het toekomstige College: u kunt er van op aan dat ik in de komende Raadsperiode me sterk maak voor een verbeterd Sociaal Domein en daarom zet ik me in voor de drie stappen voor verbetering.

Teken dit Manifest!
Voornaam
:
*
Achternaam
:
*
Email
:
*